Kupujesz bilety na

Wybierz liczbę biletów, ewentualne zniżki dodasz w kolejnym kroku

Koncert bilet normalny
15,00zł
Ważne informacje:
Koncert bilet ulgowy
10,00zł
Ważne informacje:
Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów: 1) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom studiów I, II i III stopnia lub tożsamych, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osobom legitymującym się kartą ISIC – International Student Identity Card oraz Kartą Euro 26, 2) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, 3) nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo–wychowawczych, oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej", 5) kombatantom, 6) weteranom.

Bilety w koszyku

0 0,00
Bilet dodany do koszyka, zobacz podsumowanie na dole strony
Bilet usunięty koszyka, zobacz podsumowanie na dole strony